Over de therapeute

AC1

Hallo!

Ik ben Anne-Carina Kraaijo, gecertificeerd Oefentherapeut Mensendieck.

In 2013 studeerde ik af aan de Hogeschool van Amsterdam, waarbij ik ervaring opdeed in Nederland en in het buitenland. Vervolgens rondde ik in 2016 de post-hbo opleiding Kinderoefentherapie aan de Hogeschool Utrecht af. In het najaar van 2018 behaalde ik mijn certificaat als Slaapoefentherapeut, gericht op zowel volwassenen als kinderen. Mijn verdere specialisatie in 2020 richtte zich op de Sensorische Informatieverwerking bij kinderen.

Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben lid van de beroepsvereniging VvOCM (Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck). Daarnaast ben ik lid van het Platform Kinderoefentherapie en Slaapoefentherapie.

vvocm2
KP