Kinderoefentherapie

Bewegen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, dit is ook een favoriete bezigheid van kinderen. Tijdens de basisschoolperiode leren ze veel nieuwe vaardigheden zoals fietsen, zwemmen en schrijven. Bij de meeste kinderen gaat het aanleren hiervan vanzelf. Soms vinden kinderen het moeilijk om bepaalde activiteiten goed uit te voeren, hoe hard ze hun best ook doen. In dat geval kan de kinderoefentherapeut hulp bieden!

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar en Mensendieck. Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen.

Wat is kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen maar ook aan moeite met kleuren en schrijven. De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond!

Onderzoek en behandeling

Na aanmelding bij een kinderoefentherapeut wordt aan het kind en de ouders/verzorgers gevraagd met welke activiteiten het kind moeite heeft. Vervolgens wordt het motorisch func­tioneren van het kind onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag wordt met de ouders besproken zodat het voor hen duidelijk wordt op welke manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden.
Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen. Aan ouders kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandel­periode wordt het motorische functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met de ouders/verzorgers en betrokkenen.

Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop. In vrolijke, lichte oefenruimtes en met behulp van speciaal voor hen ontworpen oefenmateriaal, leren kinderen spelenderwijs (weer) wat goed en gezond bewegen is. Met als resultaat een optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen gebruiken.

Sensorische informatieverwerking

Ik ben ook gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking. Onze zintuigen: zien, ruiken, horen, proeven, voelen en evenwicht werken met elkaar samen om ervoor te zorgen dat we goed kunnen reageren op onze omgeving en soepel kunnen bewegen. Wanneer prikkels te hevig of verminderd doorkomen kunnen deze zintuigen niet goed met elkaar samenwerken. Dit heeft invloed op het gedrag van een kind. Zo kan een kind met sensorische problemen sneller overactief, emotioneel, boos of moe worden. Er bestaan veel verschillende kenmerken van een verstoorde sensorische informatieverwerking, bijvoorbeeld:

– Problemen met aanraking; het kind raakt van streek bij aanraking of zoekt juist veel structuren of oppervlakten op.

– Problemen met beweging en balans; angstig worden bij beweging of zoekt extreem veel beweging op.

– Er bestaan ook problemen op het gebied van het zicht, het gehoor en smaak en geur.

Tijdens de therapie doet het kind de benodigde zintuigelijke prikkels op waardoor prikkels beter integreren en dit vervolgens tot een beter gedrag en beweging leidt. Tevens krijgt u als ouder/verzorger tips hoe u de prikkelbehoefte over de dag kan afstemmen op uw kind.