Informatie

Behandelgebieden

– Hoofdpijn, stress- en spanningsklachten
– Rug- en bekkenklachten
– Arm-, nek- en schouderklachten
– Ademhalingsklachten
– Arbeidsrelevante klachten
– Heup-, knie- en voetklachten
– Motorische klachten
– Kinderen met scoliose, houding- en/of motoriek problemen
– Slaapproblemen voor volwassenen en kinderen
– Diverse andere aandoeningen

Tarieven/vergoedingen

Ik ben gecontracteerd met alle zorgverzekeraars.

Basisverzekering

De basisverzekering van uw zorgverzekering vergoedt voor oefentherapie Mensendieck het volgende:

– voor kinderen t/m 18 jaar, in totaal 18 behandelingen.

– voor mensen met een chronische aandoening alle behandelingen vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen kunnen door de aanvullende verzekering worden vergoed. Anders zijn deze voor eigen rekening.

 

Aanvullende verzekeringen

Uit de aanvullende verzekering worden behandelingen vergoed:

  • Voor kinderen t/m 18 jaar vanaf de 19e  behandeling.
  • Voor mensen met een chronische aandoeningen de eerste 20 behandelingen.
  • De behandelingen van niet-chronische aandoeningen/klachten van volwassen.

De mate waarin behandelingen vergoed worden, wordt bepaald door het soort aanvullend pakket: de hoeveelheid behandelingen die vergoed worden is verschillend per pakket en per zorgverzekeraar. Dit kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden.

 

Tarieven

Bent u niet aanvullend verzekerd en wordt de behandeling niet vergoed vanuit de basisverzekering? Dan gelden de onderstaande tarieven:

Prestatie                                                                                  Tarief

Oefentherapeutische behandeling                                     € 35

Behandeling aan huis                                                            € 45

Behandeling kinderoefentherapie                                      € 47

Behandeling kinderoefentherapie aan huis                      € 57

Screening, intake en onderzoek                                          € 45

Verzuimtarief                                                                          € 25

Bij verhindering ten minste 24 uur van te voren afmelden, anders wordt de behandeling in rekening gebracht.

 

Verwijzing

Met verwijsbrief
Wanneer u op advies van huisarts of specialist een afspraak wilt maken met de oefentherapeut, vraag dan altijd om een verwijsbrief. In de verwijsbrief kan de arts bijzonderheden over de klacht en eventuele onderzoeksgegevens vermelden.

DTO Direct Toegankelijke Oefentherapie (Zonder verwijsbrief)

Sinds 1 juli 2008 hebt u de mogelijkheid ook zonder verwijzing van een arts een afspraak te maken bij een oefentherapeut. Directe Toegankelijke Oefentherapie geeft patiënten de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van de huisarts, een oefentherapeut Mensendieck in te schakelen. De drempel verdwijnt en daardoor verbetert de toegang tot de zorg aanzienlijk.